Drammensmarka

Kjøsterudjuvet

Dette spektakulære juvet ligger like vest for Drammen Aktivitetspark og er helt klart en av Drammensmarka flotteste attraksjoner. Allerede i 1897 stod følgende i Den Norske Turistforenings (DNT) årbok: ”Drammen eier i sin nærmeste omegn en naturmerkværdighet som er saa enestaaende, men samtidig saa lidet kjent, at jeg ved disse linjer vil henlede opmerksomheden derpaa”.

Inngangen til selve juvet starter noen hundre meter vestover ved lysløypa i den såkalte 800-meter’n. Lysløypa går for øvrig mellom Drammen Aktivitetspark og Solbergelva. Under den første brua kommer Kjøsterudbekken fossende, så det er ikke mulig å ta feil om hvor Juvet starter. Med flere fosser, loddrette bergsider og frodig vegetasjon er denne naturperlen noe for seg selv. Bortsett fra glatte steiner, går det vanligvis greit å gå opp juvet. På den snaue to kilometer lange turen opp til Gamledammen må vandrerne likevel passere et par stiger forbi de vanskeligste partiene. Derfor kan hunder være plundrete å ta med seg hvis de ikke kan bæres. Enkelte steder får du følelsen av å være i en tropisk jungel. Sollyset slipper så vidt gjennom det tette løvverket, og fuglesang og lyden av rennende vann er det eneste som høres. Et stykke på vei mot Gamledammen er det mulig å gå ut av juvet. Her går det en tverrgående, bratt dal som blant annet elgen bruker når den skal krysse over her.

Juvet er bare 10-20 meter bredt, og de loddrette veggene er 30-40 meter høye. Er det stor vannføring, må du regne med å bli våt. Under flomperioder kan det være livsfarlig å bevege seg inn i juvet, og det står også skilt med advarsel om dette nederst ved lysløypa. Ellers er det greit å gå her til alle årstider, selv om det bør vises varsomhet i perioder med vekslende varme- og kuldegrader. Det vil som regel si vår og høst, for dannelse av is øker faren for steinskred, og da er det vanligvis frosten som har gjort sitt. Vinteren er stille her inne, men det finnes flere dristige sjeler som har forsert Kjøsterudjuvet ned på ski! Den største faren er nok hvis noen skulle komme kjørende på ski langs sidene ved juv kanten og falle ned. Derfor er det skiltet om de loddrette stupene flere steder i alpinsenteret.

Kjøsterudjuvet har blitt dannet for flere tusen år siden ved at store vannmasser har funnet veien gjennom en løsere granitt-type da isdekket over smeltet vekk. Oppe i juvet finnes flere spor etter virvlende vannmasser, og fjellveggen er slipt som sidene i ei jettegryte. Vel oppe kan du bade i Gamledammen sommerstid, og ned igjen kan du følge en sti vest for Kjøsterudjuvet eller ta heisen når denne er åpen. Fotturen kan også forlenges i mange retninger, for eksempel inn til Tverken eller ned til Landfalltjern via Langemyr eller Klemmehøgda. Østover kan du også koble deg på den såkalte Vårstigen som ender nede ved Bera Terrasse eller Solåsblokka.

Bekken i juvet har sine kilder helt inne ved Tjuvtjern og fra myrene nedenfor Skimten i Drammensmarka. Etter juvet renner Kjøsterudbekken videre nedover åsen, gjennom kirkegården på Åssiden og går i et underjordisk rør (kulvert) fra Rosenkrantzgata og til utløpet i Drammenselva like ved Drammen Travbane. Det har tidligere vært både oppgangssag og møller ved Kjøsterudbekken, og den har hatt en viktig funksjon som gytebekk for sjøørret. Nå er dette den eneste muligheten som er tilbake i Drammen for å gi sjøørreten gytemuligheter. Derfor har Drammens Sportsfiskere jobbet tett sammen med Drammen kommune og Fylkesmannen i Buskerud for å få til dette.

Les mer....   Se Video....